Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu

Fachowo termin ten nazywany jest IUGR – Intrauterine growth restriction. Odnosi się on do płodu, który nie zdołał w trakcie trwania ciąży wykorzystać swojego potencjału wzrostowego. Przestał on po prostu rosnąć. Kiedy możemy stwierdzić IUGR? Do oceny tego zjawiska wykorzystujemy pomiar wykonany za pomocą ultrasonograficznych badań przeprowadzanych podczas wizyt u lekarza ginekologa w trakcie trwania ciąży.

By diagnoza była wiarygodna, pomiar musimy wykonać co najmniej dwukrotnie w odstępie dwóch, trzech tygodni. IUGR jest procesem dynamicznym więc niemożliwe jest stwierdzenie go podczas jednej wizyty. Obawę natomiast może wzbudzić zaniżona waga lub wymiary płodu w stosunku do wieku ciążowego. Lekarz wie wtedy by zwrócić na to szczególną uwagę podczas następnego USG.

Według badań IUGR występuje w aż 3-10% ciąż u kobiet żyjących w krajach rozwiniętych. Same powinnyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest to dużo. Nasuwa się pytanie co w takim razie możemy zrobić by temu zapobiec? Nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić w tym wypadku cokolwiek, ale jest też kilka czynników ryzyka wystąpienia IUGR, na które możemy zwrócić szczególną uwagę.

Do zahamowania wzrostu płodu może dojść tak naprawdę na każdym etapie ciąży. Istnieją dwa typy IUGR

 • TYP SYMETRYCZNY- Płody mają proporcjonalnie mniejsze wszystkie wymiary, obwody i długości. Po urodzeniu ciężko jest takim dzieciom nadgonić wzrost oraz wagę względem rówieśników. Zostaje zahamowany trwale potencjał wzrostowy dziecka. Ten typ IUGR jest uwarunkowany przez wady genetyczne, zaburzenia metaboliczne  lub narażenie na szkodliwe substancje chemiczne.
 • TYP ASYMETRYCZNY- Stwierdza się małą masę urodzeniową dziecka przy względnie prawidłowych wymiarach kości długich oraz obwodzie główki. Takie dzieci w większości są w stanie po urodzeniu nadgonić swoich rówieśników. Ten typ IUGR jest spowodowany np. przez długotrwałe niedożywienie matki, wady serca, choroby nerek i nikotynizm.

 

Możemy podzielić też podzielić czynniki predysponujące do wystąpienia IUGR na cztery grupy:

     1. Czynniki płodowe

 • Zaburzenia genetyczne
 • Wady wrodzone
 • Płeć żeńska
 • Ciąża młoda

     2. Czynniki matczyne

 • Choroby układu krążenia
 • Choroby nerek
 • Cukrzyca
 • Astma
 • Różnego rodzaju terapie lekowe

     3. Wszelkiego rodzaju wady łożyskowe

     4. Czynniki środowiskowe

 • Nieprawidłowe odżywianie
 • Nikotynizm
 • Alkoholizm
 • Opiaty
 • Kokaina
 • Amfetamina

 

Nie są niestety znane żadne skuteczne metody profilaktyki IUGR. Wskazane Może być leczenie spoczynkowe. Podczas leczenia wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu stosuje się między innymi tlenoterapię matki, która ma na celu lepsze natlenowanie krwi płodu. Sięga się również po laki sterydowe mające na celu przyspieszenie dojrzewania płuc dzidziusia, który zagrożony jest porodem przedwczesnym  i/lub niską masą urodzeniową.

Co możemy więc zrobić by spróbować zapobiec  wystąpieniu IUGR? Najważniejsze jest unikanie czynników wysokiego ryzyka na które mamy wpływ. O tym czego jeszcze unikać w ciąży a co należy stosować możecie przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz